Skip to main content

Tibetin ölülər kitabı

ENG: The Tibetan Book of the Dead

Filip Dikin təkrarolunmaz "Ubik" əsərini oxuyanda "Tibetin ölülər kitabı" haqqında bir səhnə əbədi olaraq yaddaşıma həkk olunmuşdu. Hər bir dinin ölümə - o biri dünyaya olan müəyyən bir yanaşması var. Tibet isə dünyanın ruhi mərkəzlərindən biri kimi olduqca maraqlı yerdir və buddizmin bu baxımdan ölümə və insan şüuruna olan yanaşması da şəkk-şübhəsiz özünəməxsus olmalıdır deyə düşündüm. Kitabı oxumağımı stimullaşdıran da məhz bu motivlər oldu.

Kitabın axirət haqqında əsas fəlsəfəsi hər şeyin bizdə başlayıb, hər şeyin bizdə də bitməsinə əsaslanır. Praktiki olaraq hər bir hadisənin izahı bununla əlaqələndirilir. Ölüm nə isə qeyri-adi bir şey kimi deyil, şüura olan səyahət və ruhi möhkəmlənmə kimi təsvir olunur. Bu maraqlı yanaşmadır, çünki tanış olduğumuz səmavi dinlər adətən insanları cənnət və cəhənnəm kimi şablonlara öyrəşdirir. Mükafat və cəza kimi vasitələr dominantlıq təşkil edir. Şübhəsiz ki, hansının daha dəqiq və düzgün olması barəsində nə isə söyləmək çox çətindir. "Tibetin ölülər kitabı"nda da kifayət qədər xurafat var. Orada yer alan çox detallı təsvirlər, adlar və addəyişmələr həmin dinin izləyicilərinin vaxtilə tövhəsi xarakterini daşıyan şəxsi təxəyyül və təsəvvürləri ola bilər. 

Ümumilikdə isə kitabın çox simvolik və bədii təhkiyəsi var. Hər şey bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqələndirilmiş metaforalardan və işarələrdən ibarətdir. Digər səmavi dinlərin kitablarından fərqli olaraq bu kitabda peyğəmbərlərə fokuslanmış dini macəra və əhvalatlar yoxdur. Təhkiyənin özü belə bir fərdin ruhi yolunu özündə ehtiva edən formatdan ibarətdir. Müəyyən müddətlər, periodlar, mərhələlər təsvir olunub. Kitabın qeyd etdyinə görə insanlar öldükdən sonra pillə-pillə həmin mərhələləri keçməlidir və təbii ki, buddizmin əsas fəlsəfəsi yenidən doğulmamağa nail olmaqdır (çox xırdalıqlara getməyəcəm, əks təqdirdə kitabın hamısını gərək tərcümə edim). 

Hər bir halda düşünmək üçün, "mən axtarışı" və ya müəyyən ruhi təlim kimi bu kitabın kimlərəsə əhəmiyyəti ola bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, heç də hamı hər şeyi eyni dildə anlamır. Kimə hansı din rahatdırsa, qoy özü öz müstəqil seçimi ilə onu da izləsin. 

Comments

Popular posts from this blog

Herbert George "H.G." Wells - İnvisible Man - Görünməz Adam

Herbert George Wellsi yaxşı tanıyıram. Bir əsərini oxumuş, bir digər əsəri əsasında çəkilmiş bir filmə baxmışam. Özünəməxsus üslubu olan bu yazıçı Sci Fi janrında, yəni elmi fantastika janrında yazıb yaratmışdır. Yazdığı əsərlər çox maraqlı, həyəcanverici, düşündürücü və yadda qalandır. 
Kitabın arxa üzündən: Soğuk bir kış günü,kimselerin uğramadığı Iping Kasabasına karlar arasından,sargılar içinde en ufak yeri bile görünmeyen tuhaf bir yabancı çıkagelir.Kimdir bu yabancı?Kendi halinde deneyleriyle uğraşan bir bilimadamı mı,polisten kaçmaya çalışan bir kanun kaçağı mı,yoksa bütün o giysilerin altında bombalar taşıyan bir şüpheli mi?...Hem bilim kugu hem de Wells'in başyapıtlarından biri...
Fikirlərim: Məncə klassik olan bu əsəri elmi-fantastik ədəbiyyatla maraqlanan, ona yüksək dəyər verən hamı oxumalıdır. Yazıçının uğuru insanın gizlətməyi bacardığı hisslərin və psixologiyanın oxuyuculara böyük ustalıqla çatdırmasıdır. Ona görə də onun əsərlərini psixolojik də hesab etmək olar. İns…

Xalid Hüseyni - Min Möhtəşəm Günəş

Kitabın ingiliscə adı:Khaled Hosseini - A Thousand Splendid Suns Kitabın rusca adı:Халед Хоссейни - Тысяча сияющих солнц Kitabın türkcə adı: Khaled Hosseini - Bin Muhteşem Güneş
Təqdimat: Sevgi – böyük hissdir. Öz saatını, zamanını gözləyən böyük, sirli və dərin sığınacaq... Xalid Hüseyninin 2007-ci ildə dünya miqyaslı bestseller olan «Min möhtəşəm günəş » məhz bu mövzuya aiddir.

Aleksandr Belyayev - Amfibiya adam

Александром Беляев - Человек-амфибия
"Amfibiya adam" Aleksandr Romanoviç Belyayevin ən tanınmış əsəridir. Bu möhtəşəm əsərdə həm quruda, həm də suda yaşamağı bacaran və bu bacarığına görə "Dəniz İblisi" adlandırılan  İxtiandr adlı gəncin həyatından bəhs olunur. İstedadlı cərrah Salvator, İxtiandra köpək balığının qəlsəmələrini köçürmüşdür. Hadisələrm Argentinada, Atlantik Okeanının sahillərində cərəyan edir. 
...Artıq xeyli müddətdir ki, şayiə yayılıb ki, dənizdə "Dəniz İblisi" var. O bir çox şeyə zərər vurub - torları kəsir və balıqları qayıqlardan suya qaytarırdı. Eyni zamanda belə bir şayiə də var idi ki, o kimisə köpək balığının cəngindən xilas etmişdi. "Dəniz İblisi"-ndən qəzetlər yazırdı və varlığını təkzib edən elmi ekspedisiya da təşkil edilmişdi, lakin mövhumatçı ispanları və hindliləri inandırmaq mümkün olmamışdı. İnsanlar xeyli müddət dənizdən kənar gəzməyə çalışdılar. Balıq, ən əsası isə mirvari ovu azaldı. Bu da "Meduza"-nın…