Posts

Haruki Murakami - Rəngsiz Tsukuru Tazaki və onun ibadət illəri

The Wrestler

The Machinist - Машинист