Posts

Showing posts from November, 2014

Stethammania #1

Aleksandr Belyaev - Sualtı əkinçilər - Александр Беляев - Подводные земледельцы

Sən və mən - You and me - Ты и я

Mixail Bulqakov - Master və Marqarita - Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита

K-PEKS planeti - K-PAX - Планета Ка-Пэкс

Dünyadan olan insan - Человек с Земли - The Man from Earth

Lyusi - Люси - Lucy

Frans Kafka - Çevrilmə - Франц Кафка - Превращение