Posts

Showing posts from December, 2014

Cibran Xəlil Cibran - Qırıq Qanadlar

Stethammania #2

Qəzəb - Fury - Ярость

Cibran Xəlil Cibran - Peyğəmbər

Cibran Xəlil Cibran

Rameş Balsekar - Aydınlanmışlar üçün soraq kitabçası

M.L. Abramoviç - Yəhudisayağı biznes. 67 qızıl qayda

Bölünmə - Detachment - Учитель на замену

El Ceyms - Bozun əlli çaları - Э.Л. Джеймс - Пятьдесят оттенков серого

Con Uik - John Wick - Джон Уик

Li Lefever - İzah etmək sənəti. Necə etmək olar ki, sizi yarımsözdən başa düşsünlər - Ли ЛеФевер - Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова