Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

İqtisadiyyat kitabları #3

Farkas Beata - Models of Capitalism in the European Union: Post-Crisis Perspectives Professor Beata həm mənim müəllimim olub, həm də hazırda üzvü olduğum  tədqiqat institutunun rəhbəridir. Müəllifi olduğu bu kitab isə Avropadakı kapitalizm modellərini başa düşmək üçün çox gözəl vəsaitdir. Kitabı tamamladıqdan sonra mən tam əmin oldum ki, iqtisadiyyatdakı "kapitalizmin növləri" ədəbiyyatı və araşdırmaları çox böyük əhəmiyyətə malikdir, çünki adıçəkilən istiqamət bizə ölkələri və cəmiyyətləri düzgün və dolğun başa düşməyə kömək edir. Belə kitabların mütaliəsi oxuculara tam fərqli üfüqlər  bəxş edir. İqtisadi təhlillərin adətən ölkə kontekstində olması, ölkələri bir-birindən fərqləndirməyi də qaçılmaz edir. Uzun-uzadı xırdalıqlara varmadan bu kitabı hamıya məsləhət görürəm. İstifadə olunan ədəbiyyatlar və tətbiq edilən metodologiya çox maraqlı və anlaşıqlıdır (əsasən klaster analizi tətbiq olunub və yaxşı vizualizasiya var).  Kitabı yüklə (PDF)