Ronda Bern - The Secret

 İnsan şüurunun təsəvvür edə bildiyi hər şeyi, eyni zamanda o əldə də edə bilər. («Все, что человеческое сознание способно вообразить, оно способно и получить»).
         Yuxarıdakı fikri kitabın əsas məğzi hesab etmək olar. İnsan istədiyi hər şeyi əldə edə bilər. Kitabın 215 səhifəsi bu fikri həyatın hər aspektindən izah edir: xoşbəxtlik, sağlamlıq, bəxt, zənginlik. Ronda Bern, «sirr»in izinə, yaşadığı bir çox dərdlərdən sonra düşmüşdür. O, bütün dünyada sirri bilən insanları axtardı və tapdı. Kitabda uğurunun sirrini bölüşməyə hazır olan insanların müsahibələri yer alıb.
         Şəxsi düşüncələrim və təcrübələrim: İlk öncə kitabı və filmi izlədikdən sonra insan optimizm pristupu yaşayır. Bizə çox çətin və ağır təqdim olunan bu dünyanın iş prinsipləri əslində çox daha sadə və əziyyətsiz imiş. Bu fikrə mən hələ qayıdacam. İkinci növbədə isə, kitabda (eyni zamanda filmdə) arzulamağın qısa və konkret alqoritmi təsvir olunub. Bu çox şeyin açarıdır, həllidir. Xüsusiylə Ələddinin cini ilə əlaqədar olan epzidou həddindən artıq bəyəndim. Kainat bizim istəklərimizi Ələddinin cini kimi reaksiya verir: «Sənin istəyin mənim üçün qanundur!» Üçüncü çox önəmli məqam isə, məktublarla olan epizodlardır və orada kitabda nəzəri olaraq təqdim olunan məlumatların əyani sübutu ilə rastlaşırıq.
         Ümumiyyətlə bir çox qaynaqlarda bir-birinə bənzər bir çox məlumatlar oxumuşam ki, zaman keçdikcə insanın özünə ayırdığı vaxt azalır. Pul qazanmaq üçün insanlar vaxtlarının çoxunu iş yerlərinə sərf edirlər və hətta ikinci, üçüncü işlərlə məşğul olub ən böyük səhvə - işi evə daşımağa da razı olurlar. Əlbəttə pul qazanmaq lazımdır, amma əgər insanın övladı varsa, ona vaxt ayırıb, onu sağlam formada cəmiyyətə də qazandırmalıdır. Eyni zamanda özünün də psixoloji gigiyenasının qayğısına qalmalıdır. Qaldı ki, yuxarıda qeyd etdiyim dünyanın iş prinsiplərinə, burdan belə bir nəticə çıxa bilər ki, əslində hər şey mütləq asanlıqla olmalıdır. Halbuki, müdriklər insanın ağrı və zəhmətlə inkişaf etdiyini deyirlər. Əziyyət çəkmək və onu təsəvvür gücümüzlə dəstəkləmək inanılmaz möhtəşəm nəticələr səbəb ola bilər. Yoxsa qaldı ki, sırf ancaq gecə-gündüz təsəvvür edib nəticə gözləmək, bu ancaq tənbəl adamların işidir. Tənbəllik təsəvvür gücünün sayəsində aradan qalxa bilər. Sözün düzü, tənbəl insanların təsəvvür gücünün inkişaf etdiyinə çox da inanmıram.
Ronda Bern
         Şəxsən mən The Secretin gücünə səmimi qəlbdən inanıram. Çünki geriyə dönüb baxanda bir çox şeylərə nail olduğumu görürəm. Eyni zamanda gəlcəkdə nail olacağım şeyləri də bu gündən görürəm. Fikirlərimiz maddiləşir və biz fikirlərimzlə ehtiyatlı olmalı və səhvə yol verməməliyik. Bunun üçün bizim kifayət qədər bələdçimiz var.
         Müxtəlif cəbhələrdən olan münasibətlər: Bir çoxları sirrə inanmırlar. Qərbin növbəti transsörfinqi ya da marketoloqların uydurması kimi yanaşırlar. Burada haşiyə açıb demək istərdim ki, bəli, rəqabətcil qərb cəmiyyətinin müasir biznes fəlsəfəsi kifayət qədər qeyri-insani və çox çox eqoistdir. Karl Marksın yadlaşma konsepsiyası özünü bu gün bütün çılpaqlığı ilə göstərir, amma The Secreti biznes fəlsəfəsi kimi deyil, sırf həyat fəlsəfəsi kimi anladıqda, onu həm sağlamlığa, həm ailə münasibətlərinə, həm iş həyatına həm də şəxsi inkişafa yönəltmək olar. Necə deyərlər, nə qədər insan varsa, o qədər də şərh var. Mənim eləcə də sənin şəxsi optimizmin çoxlarına qıcıqlandırıcı gələ bilər, amma unutma ki, əsas sənin özünsən. Bu elə bir şeydir ki, bunu sınamaqla insan heç nə itirmir, əksinə qazanır. Bəzi qatı və radikal dindarlar bunun tamamilə əhəmiyyətsiz olduğunu və hər şeyin uca Allahın əlində olduğunu deyirlər. Mən də Allaha inanıram, amma eyni zamanda ona da inanıram ki, o, mənim xoşbəxt olmağımı istəyir və bunun üçün mənə çoxlu imkanlar bəxş edib. Mən bu imkanlardan istifadə etməsəm, israfçılığa yol vermiş olmarammı?

Biz istədiyimiz bəzi şeylərə ona görə sahib deyilik ki, biz onlara təsəvvürlərimizdə sahib deyilik. Seçimini et əziz dost.

Comments