Tuesday, 16 May 2017

Mütaliə sürətinizi artıracaq 3 yöntəm (Audio-podkast)

Bu audio-podkastda bloq izləyiciləri və dostlar tərəfindən son vaxtlar tez-tez mənə verilən "mütaliə sürətimi necə artırım ki, çox kitab oxuya bilim?" sualına öz şəxsi təcrübəm əsasında cavab verməyə çalışdım.  Fon musiqisi - Grant - Starship


No comments:

Post a Comment