Skip to main content

Antonio Meneqetti - Üçüncü minilliyin qadını

RUS: Антонио Менегетти - Женщина третьего тысячелетия

"Üçüncü minilliyin qadını" italyan psixoloq, filosof, rəssam və Romada ontopsixoloji məktəbin qurucusu olan Antonio Meneqettinin özünəməxsus kitablarındandır. Başlıqdan da bəlli olduğu kimi, kitab qadın psixologiyasına müasir yanaşmaları özündə ehtiva edən mövzular çərçivəsində yazılıb. Qadının müasir cəmiyyətdəki kimliyi, ətraf-aləmlə qarşılıqlı münasibətləri və öz potensialını dəyərləndirməsinə olan düzgün və fərqli istiqamətləndirmələr səbəbi ilə kitabı faydalı hesab etmək olar.  


Antonio Meneqetti uşaqlıq illərindən etibarən uzun müddət kilsə elmləri sahəsi üzrə təhsil alıb. Yüksəksəviyyəli fəlsəfə və ilahiyyətşünaslıq sahəsində yüksək biliklərə yiyələnib. 60-cı illərdən etibarən isə Antonionu eqzistensialist mövzular və insanın təbiəti ilə əlaqədar məsələlər maraqlandırmağa başlayır. O, da buna uyğun olaraq araşdırmalar icra edir və suallara dərindən cavablar axtarmğa çalışır. İnsan ruhuna sadəcə akademik-tibbi yöndən yanaşan mütəxəssislərdən fərqli olaraq, Antonio məsələyə daha geniş yanaşması ilə fərqlənir. Müəllifin beynəlxalq müstəvidə tanınan və qəbul olunan bir çox elmi işi var. 

Düşünürəm ki, "Üçüncü minilliyin qadını" kitabını oxuyan bir kişi ilə qadın arasında alınan təəssüratlar baxımından çox fərq var. Müasir kişilər qadınlar haqqında sahib olduqları fəlsəfi fikirlərini əgər Şopenhauerin və Oşonun qadınlar haqqındakı yanaşmalar əsasında formalaşdırıblarsa, onda bu kitabın böyük hissəsi ilə razılaşacaqlar. Qadınların özləri isə kitaba qarşı kifayət qədər emosional burulğanlı reaksiyalar sərgiləyirlər. Müxtəlif kitab forumlarında və sosial şəbəkələrində apardığım kiçik araşdırmanın nəticəsinə əsasən deyə bilərəm ki, qadınlar kitabdakı fikirlərin çoxusu ilə razılaşmır və əgər qadında liderliyin inkişafı ilə maraqlanırsızısa, onda daha başqa, sınanmış və obyektiv müəlliflərə müraciət etməyi məqsədəuyğun hesab edirlər. Haşiyə açım deyim ki, bəli, kitab əsasən qadındakı liderlik xüsusiyyətlərininin oyadılmasına istiqamətlənmiş ontopsixoloji məqamları özündə cəmləyib. Buna baxmayaraq, kitabda kişilərin dominant olduğu cəmiyyətlərdə əziyyət çəkən qadınların ruhi-psixoloji vəziyyəti yaxşı təsvir olunub. Qadınlar nə qədər iddia etsələr də ki, bəs onlara necə yaşamaqları ilə əlaqədar heç nə öyrədilməməlidir, açığı deyim, bu məqamla razılaşmıram. Səbəb də ondan ibarətdir ki, patriarx cəmiyyətlər qadınları özlərindən uzaqlaşdırıb və onlarda bir çox sosial rolların formalaşmasının qarşısını alıb. Bunun fərqinə varmaq üçün isə, çox ciddi suallar və fikirlərin əsasında düşünmək lazım gələcək. Sadəcə olaraq, kitabın əsas mənfi cəhəti kimi onun bir qədər merkantilliyə yönəlməsini göstərmək olar. Müəyyən mənada həqiqətən də dar yanaşma var. Başqa sözlə, lider qadın deyəndə müəllif əsasən biznesdə və ya məmurluqda yüksək vəzifə uğrunda yarışan qadınlara xitab edir. 

Comments

Popular posts from this blog

Herbert George "H.G." Wells - İnvisible Man - Görünməz Adam

Herbert George Wellsi yaxşı tanıyıram. Bir əsərini oxumuş, bir digər əsəri əsasında çəkilmiş bir filmə baxmışam. Özünəməxsus üslubu olan bu yazıçı Sci Fi janrında, yəni elmi fantastika janrında yazıb yaratmışdır. Yazdığı əsərlər çox maraqlı, həyəcanverici, düşündürücü və yadda qalandır. 
Kitabın arxa üzündən: Soğuk bir kış günü,kimselerin uğramadığı Iping Kasabasına karlar arasından,sargılar içinde en ufak yeri bile görünmeyen tuhaf bir yabancı çıkagelir.Kimdir bu yabancı?Kendi halinde deneyleriyle uğraşan bir bilimadamı mı,polisten kaçmaya çalışan bir kanun kaçağı mı,yoksa bütün o giysilerin altında bombalar taşıyan bir şüpheli mi?...Hem bilim kugu hem de Wells'in başyapıtlarından biri...
Fikirlərim: Məncə klassik olan bu əsəri elmi-fantastik ədəbiyyatla maraqlanan, ona yüksək dəyər verən hamı oxumalıdır. Yazıçının uğuru insanın gizlətməyi bacardığı hisslərin və psixologiyanın oxuyuculara böyük ustalıqla çatdırmasıdır. Ona görə də onun əsərlərini psixolojik də hesab etmək olar. İns…

Xalid Hüseyni - Min Möhtəşəm Günəş

Kitabın ingiliscə adı:Khaled Hosseini - A Thousand Splendid Suns Kitabın rusca adı:Халед Хоссейни - Тысяча сияющих солнц Kitabın türkcə adı: Khaled Hosseini - Bin Muhteşem Güneş
Təqdimat: Sevgi – böyük hissdir. Öz saatını, zamanını gözləyən böyük, sirli və dərin sığınacaq... Xalid Hüseyninin 2007-ci ildə dünya miqyaslı bestseller olan «Min möhtəşəm günəş » məhz bu mövzuya aiddir.

Aleksandr Belyayev - Amfibiya adam

Александром Беляев - Человек-амфибия
"Amfibiya adam" Aleksandr Romanoviç Belyayevin ən tanınmış əsəridir. Bu möhtəşəm əsərdə həm quruda, həm də suda yaşamağı bacaran və bu bacarığına görə "Dəniz İblisi" adlandırılan  İxtiandr adlı gəncin həyatından bəhs olunur. İstedadlı cərrah Salvator, İxtiandra köpək balığının qəlsəmələrini köçürmüşdür. Hadisələrm Argentinada, Atlantik Okeanının sahillərində cərəyan edir. 
...Artıq xeyli müddətdir ki, şayiə yayılıb ki, dənizdə "Dəniz İblisi" var. O bir çox şeyə zərər vurub - torları kəsir və balıqları qayıqlardan suya qaytarırdı. Eyni zamanda belə bir şayiə də var idi ki, o kimisə köpək balığının cəngindən xilas etmişdi. "Dəniz İblisi"-ndən qəzetlər yazırdı və varlığını təkzib edən elmi ekspedisiya da təşkil edilmişdi, lakin mövhumatçı ispanları və hindliləri inandırmaq mümkün olmamışdı. İnsanlar xeyli müddət dənizdən kənar gəzməyə çalışdılar. Balıq, ən əsası isə mirvari ovu azaldı. Bu da "Meduza"-nın…